کاهش زمان دریافت مجوز برای کسب و کار با تهیه نقشه جامع سرمایه گذاری

آگوست 16, 2020

مشاوره کار آفرینی

در دورانی که برای اشتغال باید هر راهی را بروید، بهتر است که به خود کفایی برسید تا بتوانید گلیم خود را از آب بیرون بکشید. […]
دریافت مجوز برای کسب و کار

اگر نقشه جامع سرمایه گذاری در هر استانی تهیه شود آن وقت با ایجاد پنجره واحد می‌توان زمان دریافت مجوز برای ایجاد کسب و کار را بسیار کوتاه کرد.

ایجاد فضای امیدواری در بین کارآفرینان وخوش‌بینی نسبت به آینده سبب شده تا در طول یک سال اخیر شرایط روانی ایجاد کسب و کار نیز بهتر شود.

دریافت مجوز برای کسب و کار

باید این مسئله را در نظرداشت که این امیدواری زمانی می‌تواند تداوم بیابد که مسئولان و متولیان تولید به صورت عملی از کارآفرینان حمایت کنند در غیر این صورت ممکن است درآینده وقتی تولیدکنندگان شاهد تحولی در حوزه کارآفرینی نباشند و این خوشبینی به یأستبدیل شود.

هم‌اکنون جامعه ما از یک سو با نرخ تورمی بالا و از سوی دیگر با نرخ بیکاری بالا مواجه است و نباید فراموش کرد که در چنین جامعه‌ای اجماع بر سر اتخاذ سیاست‌های اقتصادی امر دشواری است.

دریافت مجوز برای کسب و کار
برای اخذ مجوز کسب و کار باید کفش آهنی پوشید

اگر سیاست‌های اقتصادی در جهتی باشد که به افزایش تورم دامن نزند و زمینه رشد تولید را فراهم کند، با در خدمت گرفتن نظام پولی در تولید، شاهد بهبود وضعیت کار در سال ۹۳ خواهیم بود.

اصلاح قوانین مربوط به بازار کار از جمله قانون کار و تامین اجتماعی، مالیات، تصویب قوانین پشتیبان مورد نیاز، قانون تجارت و به‌ ویژه قانون بهبود فضای مساعد کسب و کار با شفافیت و صراحت تمام که از هرگونه برداشت سلیقه‌ای جلوگیری کند، گام‌های ضروری و مکمل در دریافت مجوز برای فضای کسب و کار به‌شمار می‌روند.

دریافت مجوز برای کسب و کار

اگر نقشه جامع سرمایه گذاری در هر استانی با توجه به متقضیات و شرایط جغرافیایی و فرهنگی واجتماعی هر منطقه تهیه شود آن وقت با ایجاد پنجره واحد می‌توان زمان اخذ مجوز برای ایجاد کسب و کار را بسیار کوتاه کرد.

دریافت مجوز برای کسب و کار

این نقشه باید حاوی لایه‌های اطلاعاتی از هریک از سازمان‌ها و نهادهای مربوطه باشد و در مدت زمان مشخصی نیز به روز شود.